Środa 13 Grudnia 2017       
    Dokumenty     Przydatne linki    

                                                                                       HISTORIA

Szkoła Podstawowa w Olbięcinie istnieje od 1863 roku. Początkowo szkoła ta mieściła się w prywatnym budynku i obejmowała jedno pomieszczenie, w którym uczyło się trzy klasy. Pomieszczenie przeznaczone na izbę lekcyjną było za ciasne, stąd zaistniała potrzeba zbudowania większego obiektu. W 1901 roku oddano do użytku budynek murowany z białego kamienia pod "Górą Olbięcką". Jednak nadal była w nim jedna izba lekcyjna. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku w Olbięcinie powstała szkoła powszechna jednoklasowa o czterech oddziałach. Kierownikiem szkoły był Piotr Szczepanik. Od września 1939 roku życie szkoły zamarło, wtedy to w budynku szkoły stacjonowała żandarmeria niemiecka. Wszystko zostało zniszczone. Budynek szkoły wymagał kapitalnego remontu. Kierownikiem szkoły była wówczas Józefa Dwernicka aż do 1951 roku, kiedy to kierownictwo objęła Teodozja Chojecka.

  W 1952 r budynek został odnowiony i rozbudowany. Powstały cztery izby lekcyjne, w których uczyło się około 200 dzieci. Od roku 1959 z budynku szkolnego korzystała Szkoła Przysposobienia Rolniczego, a od 1963 Uniwersytet Powszechny i dokształcające kursy dla pracujących. Historyczną datą dla szkoły był dzień 27 czerwca 1965 roku, w którym zaczęły się realizować marzenia całej społeczności o nowej szkole. W tym bowiem dniu dokonano wmurowania aktu erekcyjnego pod nowy budynek szkolny. Po wielu zabiegach i pracach 1 września 1966 r oddano dużą i piękną "Szkołę Tysiąclecia", w której obecnie uczy się młodzież. W nowej szkole znalazło pomieszczenie osiem klas, a szkoła otrzymała imię: Mariana Buczka. Na stanowisko kierownika szkoły został powołany Czesław Kozyra. Od 1968 roku funkcję dyrektora szkoły pełnił Zenon Kania. W tym okresie szkoła prężnie się rozwijała zyskując miano szkoły wiodącej na terenie województwa. Od roku szkolnego 1991/1992 stanowisko dyrektora szkoły objęła Anna Pawłowska. W miarę upływu czasu budynek szkoły uległ zniszczeniu, dokuczliwym stały się przecieki dachu, toteż nowy dyrektor szkoły za główny cel postawił sobie budowę nowego dachu. Dzięki pomocy władz kuratoryjnych, samorządowych i ogromnemu zaangażowaniu rodziców oraz społeczeństwa w 1992 roku na budynku szkoły powstał nowy dach. Następnym wyzwaniem dla dyrektora stało się odnowienie elewacji. Starania zostały uwieńczone sukcesem. Ponadto została założona nowa instalacja odgromowa, wymienione zostało centralne ogrzewanie z węglowego na gazowe, wykonano nowe ogrodzenie szkoły i wymalowano wnętrze budynku szkoły. 

Teraz szkoła przyjęła piękny, nowy wygląd. Wszystkie klaso-pracownie zmieniły swój wystrój. W sali gimnastycznej położono parkiet. Wielkim wyróżnieniem dla Szkoły Podstawowej w Olbięcinie było wytypowanie jej w 1995 r do realizacji ogólnopolskiego programu "Promocja zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego w systemie edukacji i poprzez system edukacji". Była jedyną wiejską szkołą podstawową reprezentującą w tym programie województwo tarnobrzeskie (dwie pozostałe były szkołami miejskimi). Głównym celem "Promocji..." było propagowanie i kształtowanie zdrowego stylu życia  zarówno młodzieży, jak i dorosłych. W 1996 r szkoła zajęła pierwsze miejsce w konkursie na imprezę środowiskową w ramach tego programu. Kolejne wyróżnienie dla szkoły przypadło w 1997 r za zajęcie drugiego miejsca w wojewódzkim konkursie o Puchar Kuratora Oświaty w Tarnobrzegu zatytułowanym "Moja mała ojczyzna".
 

  Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Olbięcinie powstał na mocy uchwały Rady Gminy w Trzydniku Dużym w 2000 roku, a swoje funkcjonowanie rozpoczął z dniem 1.09.2000 roku. W skład zespołu wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa w Olbięcinie wraz z Punktem Filialnym w Dąbrowie Olb. oraz Publiczne Przedszkole w Olbięcinie. Do zespołu uczęszczają dzieci z następujących miejscowości: Olbięcina, Liśnika Małego, Dębowca, Wólki Olbięckiej, Dąbrowy Olbięckiej, Mikulina, Koloni Trzydnik Duży od numeru 66. Mieszkańcy zamieszkujący w miejscowościach z których uczęszczają dzieci do ZPPO w Olbięcinie zajmują się głównie rolnictwem. Nieliczni mieszkańcy tych miejscowości dojeżdżają do pracy w usługach, handlu i przemyśle do Kraśnika i Stalowej Woli. Na terenie funkcjonowania zespołu nie znajdują się żadne większe zakłady pracy oprócz drobnych punktów usługowych i handlowych. Zespół funkcjonuje w budynku szkoły podstawowej w miejscowości Olbięcin oraz w budynku w Dąbrowie Olbięckiej po byłej szkole podstawowej. W budynku szkolnym w Olbięcinie znajduje się osiem sal lekcyjnych, zastępcza sala gimnastyczna, stołówka szkolna wraz z kuchnią, osobne sanitariaty dla dziewcząt i chłopców. W szkole działa sala komputerowa wyposażona w 10 stanowisk podłączonych stałym łączem do internetu, dobrze wyposażona w lektury biblioteka oraz stanowiskiem komputerowym z łączem internetowym. Dzieci szkolne mogą korzystać z gabinetu medycznego znajdującego się w jednym z pomieszczeń szkoły. W budynku po byłej szkole podstawowej w Dąbrowie Olb. dzieci szkolne korzystają z dwóch sal lekcyjnych, stołówki szkolnej wraz z kuchnią, zaimprowizowanej sali do ćwiczeń sportowych, sanitariatów oraz biblioteki z dwoma stanowiskami komputerowymi podłączonymi do internetu. Począwszy od 1 września 2009 roku w Publicznym Przedszkolu w Olbięcinie funkcjonuje drugi oddział z przeznaczeniem dla dzieci w wieku 3-5 lat. Dzięki staraniom władz gminy na czele z Wójtem Gminy Trzydnik Duży Panem Franciszkiem Kwietniem oraz Dyrektora ZPPO w Olbięcinie Dariusza Maciąga w latach 2000-2008 w zespole przeprowadzono szereg inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją budynków i otoczenia szkoły:

    - Budowa i wyposażenie stołówki szkolnej wraz z zapleczem kuchennym.
    - Wymiana okien.
    - Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.
    - Malowanie wszystkich pomieszczeń szkoły.
    - Zorganizowanie parkingu na placu szkolnym.
    - Modernizacja kotłowni i wymiana instalacji grzewczej.
    - Termomodernizacja budynku szkoły.
    - Budowa nowych chodników wokół szkoły.
    - Wymiana dachu na budynku szkoły filialnej w Dąbrowie.
    - Remont sanitariatów.

 W omawianym okresie poprawiło się także wyposażenie szkoły w pomoce naukowe, sprzęt sportowy, sprzęt audiowizualny i piętnaście zestawów komputerowych. Stołówka szkolna oraz kuchnia wzbogaciła siew nowe wyposażenie umożliwiające korzystanie z obiadów uczniom zespołu. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o ponad 300 pozycji książkowych i liczne programy multimedialne. Przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Olbięcinie działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Przeprowadzenie w/w inwestycji było możliwe dzięki zaangażowaniu rodziców uczniów uczęszczających do szkoły oraz pomocy ze strony władz gminy i społeczności lokalnej.

 
free pokereverest poker revie